LOGOS Biuro Tłumaczeń Lech DziułkaOxford
 
 
42 lata doświadczenia!

A oto przykładowe typy tekstów tłumaczonych przez Biuro:

- korespondencja handlowa,
- dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi,
- prace naukowe z różnych dziedzin,
- sprawozdawczość finansowa oraz sprawozdania z badań bilansów,
- dokumentacja sądowa,
- certyfikaty, atesty, zaświadczenia, świadectwa,
- polisy i warunki ubezpieczeń, itd., itp.

Biuro oferuje także tłumaczenia ustne (rozmowy handlowe i techniczne, wszelkiego typu uzgodnienia i negocjacje, tłumaczenia „na żywo” aktów notarialnych w biurach notarialnych itd.).