LOGOS Biuro Tłumaczeń Lech DziułkaOxford
 
 

Bez dodatkowych opłat za ekspresową realizację zleceń!

 
Typ tłumaczenia Na język  polski (zł) Na język angielski (zł)
Tłumaczenia pisemne poświadczone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego – wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. (za stronę obliczeniową mającą 1125 znaków ze spacjami) 23,00*
30,00**
Tłumaczenia pisemne tekstów o podstawowym stopniu trudności o charakterze ogólnym (za stronę obliczeniową mającą 1800 znaków ze spacjami) 30,00
35,00
Tłumaczenia pisemne tekstów specjalistycznych (za stronę obliczeniową mającą 1800 znaków ze spacjami) 35,00
40,00

  

* tyle wynosi opłata za tłumaczenie na język polski np. skróconego aktu urodzenia z Wielkiej Brytanii

** tyle wynosi opłata za tłumaczenie na język angielski np.: dyplomu ukończenia studiów wyższych, skróconego i zupełnego aktu urodzenia, skróconego i zupełnego aktu małżeństwa, aktu zgonu, zaświadczenia lekarskiego, świadectwa o niekaralności, potwierdzenia zameldowania na pobyt stały etc.

Tłumaczenia ustne: 100,00 zł/godz. Za wolne soboty, niedziele i święta: o 50% więcej.
Wyjazdy zagraniczne – cena umowna w zależności od czasu i charakteru wyjazdu.

Powyższe ceny są cenami brutto! 

Zasadniczo Biuro nie pobiera dopłat za ekspresową realizację zleceń, chyba że klient postawi jakieś specyficzne żądania wymagające szczególnego wysiłku a wtedy warunki wykonania zlecenia i opłaty zań ustali się indywidualnie.